<SiteLock

ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ - ಭಾಗ ೨

ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ - ಭಾಗ ೨


ಅನು ರಾಮದಾಸ್


ಇದು ‘ಸ್ತ್ರೀ ವಾದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ’ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಷಣದ ಲೇಖನವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್  ನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಸವರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟಿ ಐ(ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ) ನಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಸವರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಖನವು ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ: ಪ್ರದ್ನ್ಯಾ ಜಾಧವ್, ಪ್ರದ್ನ್ಯಾ ಮಂಗಳ, ಶ್ರುತಿ, ನೋಯೆಲ್, ಲೇಖಕರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದಲಿತ ಬಹುಜನ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಖನಗಳು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಎಂಬ ಪದ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಜಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಇದು ಅಡಚಣೆ ಯೆಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏಕೆ ಬರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. - ಅದು ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೆ.

ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು: ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿರುವ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವಿರುವ ಸವರ್ಣ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳಿಂದ ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು - ಈ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇವಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ , ಇದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ.

Read more...

The Quantum Journalism of Manu Joseph

 

Umar Nizar

umar'Every journalist who is not too stupid or too full of himself to notice what is going on knows that what he does is morally indefensible'. -Janet Malcolm

In the surveillance police state of the globalized contemporary world, Manu Joseph has somewhat achieved the acme of the savarna journalist and has assumed the sarvajnapeetha, casting himself as a latter day Sankara. Though in his works of fiction, Joseph has displayed an acute awareness for nuances and the contemporary realities of India, far beyond the grasp of any mainstream Indian journalist operating today, his opinion pieces routinely target the subaltern and the powerless while purporting to expose the system with cynical humour.

Read more...

Kashi-Mathura Baki Hai: A Glimpse of Hindu Nationalism in Ayodhya

 

Ratnesh Katulkar

ratneshThe decade of 90s had witnessed two landmark political movements, Mandal and Kamandal. The Mandal movement was based on social justice while the Ram Mandir roused majoritarian emotions of religious injustice. The supporters of Ram Temple agitation, despite their rightwing religious coating, have seemed to put forth one logical argument. They used to say that their movement is to correct an historical wrong. Their argument is that the Muslim invaders and rulers destroyed many Hindu temples including that of Ram's birthplace. What is wrong in reclaiming those in a modern secular state?

Unfortunately very few liberals, secularists and progressives responded to this argument. Their point was simply to preserve and nurture secularism in India without falling into debate of historical myths and truth. Thus to avoid any contradiction they tried to maintain the status quo. Some of the leftist historians in an attempt to counter this claim have taken great pains in showing Aurangzeb as a secular emperor who used to give grants to Hindu temples, a temple in Ujjain is said to be one such. Much before that Mughal Emperor Akbar's Din-e-Ilahi and other secular attempts have gained credentials in mainstream history.

Read more...

Covid-19 : Conversation on ruling class violence, relief and charity

 

Abhishek Juneja & Veeravenghai Vinith Kumar

(SAVARI and Round Table India are doing a series to put together the Bahujan perspective on the Coronavirus pandemic)

 Anu Ramdas: Thank you for taking the time. The first question that I want to ask is about the lockdown, the way it came about, and your reaction to that.

Vinith Kumar: I don't think the lockdown came as much of a surprise to me. In fact, I was only shocked that it came this late in the sense that I thought when the numbers in Delhi sort of started growing, the state would immediately take some sort of cognizance of this and some measure would be implemented.

vinith abhshek

It sank in or hit me when news of the number of migrant workers who are stuck and wanted to go back and scenes from Delhi started coming out. That's when it really kicked in, what the lockdown can do on bahujan lives. That's when I was shocked by the fact that we didn't think about what it actually would do for Bahujan. Yeah. Mostly. I mean mostly how we did not think in that direction.

Read more...

Why desi celebs or even savarna intellectuals will never say “Dalit lives matter”

 

Or why Dalits need to seize pop culture!

Anurag Minus Verma

anurag minus vermaAmerican cities are exploding. For long they have tried to subdue it, but now the frustration and anger has reached the tipping point, and is oozing out on the street. The death of a black man, George Floyd, last week in Minneapolis set off days of waves of historic protest and exposed the dirty reality of The American Dream to the whole world.

The ramifications were so huge that even our desi celebs had to halt their cooking and workout instagram videos for a while and make a post or two about this news. (Of course as advised by their PR agents).

In fact it was so huge that one of my classmates from Jaipur, whose hobby was to pass random casteist statements at lunch time, had posted on her facebook - "Justice needs to be served. Like right now! #BlackLivesMatter."

Read more...

ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ - ಭಾಗ ೧

ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ - ಭಾಗ ೧


ಅನು ರಾಮದಾಸ್


ಇದು 'ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ' ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಷಣದ ಲೇಖನವಾಗಿದೆ


ಮೊದಲಿಗೆ , ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ . ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಜಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀವಾದದೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು .ಅದು ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟದೆ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವತಃ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗತೊಡಗಿತು ಮೊದಲು ನಾನು ಪದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು, ನಂತರ ಆ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು, ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಜಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಭಾಷೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಏಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ? 

Read more...

Bharat vs India: Understanding Debates of Naming Through Ernest Gellner and Anthony D Smith


Vidyasagar

VidyasagarRecently, the Supreme Court has agreed to hear a plea which sought a direction to the Central government to amend the constitution to change the official name of the country from India to Bharat. This plea claimed that "the removal of the English name, though appears symbolic, will instill a sense of pride in our nationality, especially for the future generations. In fact, replacing India with Bharat would justify the hard-fought freedom achieved by our ancestors.” The petitioner demands that we have to recognize our country from our cultural legacy and this would be a great tribute to national fighters who fought for the freedom of this country. The politics of naming is not a new phenomenon because the ruling BJP led NDA government has only one agenda of imposing hegemony of Hindutva culture through the politics of renaming of cities, railway stations and welfare schemes. This article attempts to explain the politics of naming through two theoretical concepts which were propounded by Ernest Gellner and Anthony D Smith.

Read more...

Dalit Women in Higher Education in Odisha

 

Saraswati Suna

saraswati suna"I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."Dr. B. R. Ambedkar

Education is a path for equal opportunity and ensures possibilities for individual growth, social mobilities and economic empowerment to the oppressed, Dalit and marginalized communities. However, education throughout Indian history has only partially fulfilled these expectations. Thus, the issue addressed in this paper is how Dalit women carve out their democratic space as well as find their place in the institutions of higher education; and what do they aspire to be in the academic world. This study attempts to scrutinize why even after seven decades of independence, Dalit women constitute a tiny part in the institutions of higher education.

Read more...

Necessity of representation: a Tribal woman vice chancellor in India


Swapnil Dhanraj

swapnil dhanrajWhen was the last time India celebrated a success story of a woman coming from a Tribal community in Indian academia? If we think about the manner in which Indian education system has dealt with the issues of Dalits, Tribals and other marginalised communities, it appears that those issues have been represented and discussed in poor light and without giving any kind of academic significance. The sociological category of caste still remains insignificant for many those who don’t understand the necessity of annihilation of caste. Moreover, along with the reality of caste, Indian academic institutions should reflect on the composition of their faculty members by focusing on the lack of representation of women, especially from Tribal communities. Because academic representation and opportunities for women from marginalised communities in the Indian universities are significant not only to foster gender equality but also a democratic culture in higher education. The Indian institutions of higher learning should not ignore the vast disparities that exist between the representations of women from mainstream society and marginalised communities.

Read more...

Feminism is Brahminism


Anu Ramdas

This is the transcript of a preliminary talk on the topic of feminism is brahminism.

anu ramdas 1First, thank you. It is so lovely to see all of you. Thank you for the opportunity. And I am not at all happy to be talking about this topic at such a time. Ever since I wanted to understand caste, every time I tried to frame a question, I would be tripped up by someone saying that it is clashing with feminism. That is not the way to ask because that’s not the right question. The right question is one where you have to center the woman alone. So I could not even start a conversation about caste without traversing the obstacles placed by feminism. And the way it presented itself, at every step it started becoming more complex. First I had to know the words, then I had to know from where those words came, what were the sources and why was it so necessary for me to use this language in order to get to caste. And why did I not know feminism before that?

A little bit of background about me: I grew up in a cosmopolitan city, Bangalore. I studied mostly in Christian institutions, mostly girls’ institutions. I studied in a girls school, I went to a girls’ college and then MSc,.. during all this time, as a girl, as a teenager, as a young woman, I never needed the word feminism to get through life. It is only after I entered university that this becomes almost central to how I have to resolve things, how I am asked to identify things; everything is supposed to be through feminism. So, it seemed to me like I could not do anything unless I really made an effort to read up on feminism. I was pressured to know what this subject is. And I kept on thinking because I come from a science background, I have not gained what appears to be common sense. Everybody knows what feminism is and it is only me who doesn’t know about this. So I have to put in this extra effort to read so that I am able to follow what others are saying, what my peers are saying and once I get there then I’ll be able to ask questions about caste.

Read more...

Modi, BJP, Sangh Parivar and gang spell callousness

 

Sundeep Pattem

(SAVARI and Round Table India are doing a series to put together the Bahujan perspective on the Coronavirus pandemic)

[The conversation was recorded on April 12, 2020]

sundeep pattem 1Anu Ramdas: Give me a big picture of how information flows in the US, between the federal government and state governments and how people receive information. For the US stimulus package, how is that we understand so much in detail?

Sundeep Pattem: Let me try to illustrate with an example. I was sitting in on meetings organized by the California Governor's Office of Business and Economic Development. This was immediately after the $2 Trillion stimulus package or the CARES Act was passed by the US federal government [end of March 2020]. The Act is a 247 page document with lots of details, but at a high level, individual citizens and families get cheques to cover basic expenses, small businesses get relief, large corporations get relief, they tried to cover almost everyone. Once it got passed, at the State level, they were looking into, in a very detailed manner, how to take care of people and small businesses. There is detailed analysis of what the Act provides, on how businesses can apply for various assistance programs and grants, which state, county, city and other local agencies they can reach out to for assistance. This is available online and circulated via conference calls, emails, newsletters and other channels.

Read more...

This lockdown is affecting bahujans badly: Adv Soniya Gajbhiye

 

Adv Soniya Gajbhiye

(SAVARI and Round Table India are doing a series to put together the Bahujan perspective on the Coronavirus pandemic)

adv soniya gajbhiyeRahul Gaikwad: Jai Bhim, Soniya! I have been following your relief work during this pandemic lockdown for almost past 2 months through your fb updates. Can you please tell us what kind of work have you been doing and why?

Adv Soniya Gajbhiye: Jai Bhim, Rahul! When the lockdown was announced some of the people from my area where I live came to me for help, most of them were daily wagers. I have been running an organization called Bhimraj Ki Beti Buddhist Mahila Sangh through which I have been carrying on social activities as my father too has been for long involved in social activities. After discussing with them I realized that the worst affected are going to be bahujans staying in slums, daily wagers and those daily wagers from other states who are stranded in Nagpur.

Read more...

Other Related Articles

The promise of Mook Nayak
Wednesday, 14 April 2021
  Dr. Babasaheb Ambedkar From the pages of Bahishkrit Bharat (Untouchable India) [The following is from an editorial (translated from Marathi) written by Babasaheb Ambedkar for one of the... Read More...
The OBC case of ‘House Negro’ and ‘Field Negro’
Sunday, 11 April 2021
  Anand Kshirsagar There was a time in the American antebellum South like Georgia, Mississippi, Missouri, Alabama, and South Carolina where economic, social, political, cultural, and religious... Read More...
Moral Right to Labour
Wednesday, 07 April 2021
Pralay Nagrale The recent mobilization of the Valmiki community all over India was important in fighting for justice for the 19 year old girl of Bulgaddhi village of district Hathras, because till... Read More...
Ram Van Gaman Path: Who are you to decide our vision for development?
Monday, 05 April 2021
Bodhi Ramteke What could be the priorities for any poorest state, where literacy rate is low, malnutrition level is high, having no proper educational & health infrastructure and other endless... Read More...
Myth of Brahmin Merit: Refutation of Superiority
Sunday, 21 March 2021
  Pranav Jeevan P We have been hearing arguments that try to justify the superiority and monopoly of Brahmins and savarnas in the fields of education and governance based on genetics. Their... Read More...

Recent Popular Articles

The Ruling Caste's changing priorities and the Farmer Unrest
Tuesday, 08 December 2020
  Anshul Kumar “History shows that the Brahmin has always had other classes as his allies to whom he was ready to accord the status of a governing class provided they were prepared to work... Read More...
How to write anti-caste solidarity texts
Monday, 02 November 2020
Dr. Murali Shanmugavelan Ensure that “Dalit” appears as a prefix whenever the victim is mentioned. The phrase “Dalit victim” helps your readers understand the difference between Dalits and... Read More...
How to look 'Dalit' in the Savarna imagination
Wednesday, 04 November 2020
  Bobby Kunhu  When I first watched the classic 1972 Luis Bunuel comedy, The Discreet Charm of the Bourgeouise, in 1994 or 95, I could not have imagined that it was possible to adapt the... Read More...
So you want to ally with the Dalit Rights Movement?
Tuesday, 20 October 2020
  Shivani Waldekar On 25th May 2020, George Floyd, an unarmed Black man was murdered in police custody in Minneapolis, USA. A video showing a white police officer kneeling on his neck for almost... Read More...
The Karnataka anti-cow slaughter bill is against the poor
Tuesday, 15 December 2020
Dr. Sylvia Karpagam "If India's politicians had any connect with land and farming, they would understand the organic relationship farmers have with livestock, milk, manure and killing of cows. It is... Read More...